0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรต่าง ๆต้องปรับตัวเองให้เข้ากับพลวัตของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปได้ โดยมีผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารงาน ภายในหนังสือ “การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผล (Effectiveness Management for Organization)” เล่มนี้ ได้อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลเอาไว้เพื่อเติมเต็มความรู้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 37 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup