0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 590.00 ฿

เกี่ยวกับ

👉 หนังสืออักษรรูนส์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการเรียนการสอน วิชา “การพยากรณ์ดวงชะตาด้วยอักษรรูนส์” ข้าพเจ้าได้รวบรวมเอาความรู้ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ และประสบการณ์การพยากรณ์มารวมเข้าด้วยกัน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในศาสตร์การพยากรณ์ด้วยอักษรรูนส์ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพจนสำเร็จตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ศึกษาการพยากรณ์ด้วยอักษรรูนส์ จะนำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมอันดี สร้างอาชีพและความรุ่งเรืองให้กับตนเอง ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม หากผู้ศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแล้ว ความสำเร็จและความรุ่งเรืองจะปรากฏแก่ท่านแน่นอน ข้าพเจ้าขอยกความดีทั้งหมดของการจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้กับ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชานี้ให้กับข้าพเจ้า รวมไปถึง บิดา มารดา และคู่ชีวิตของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจการจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้แล้วเสร็จ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ศิตาพยากรณ์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สยามดวง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup