0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 126.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดทางวิศวกรรมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากเล็งเห็นว่าวิชาการวัดทางวิศวกรรมและกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมมีโอกาสในการนำองค์ความรู้ทางด้านการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลภายในหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานในการออกแบบติดตั้งและทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆ ซึ่งในทุกอุตสาหกรรมเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้หรือการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดได้ สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อก็จะพบว่าในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การตรวจวัดเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้มาของข้อมูล ดังนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีกระบวนการวัด ความแม่นยำ ความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ทำการวัดมีความเหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มบุคคลในงานด้านอื่นๆ ก็ยังมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หนังสือนี้จึงอาจใช้เพื่อเป็นแนวทางหรือประกอบการอ้างอิงได้ แม้ว่าจะมีหนังสือการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลอยู่มาก แต่หนังสือการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยก็มีค่อนข้างน้อย จึงทำให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลมีการเผยแพร่อยูในวงจำกัดตามไปด้วย หนังสือการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกลนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยเล็งเห็นว่าการใช้รูปประกอบสามารถช่วยทำให้ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น จึงมีแนวในการดำเนินการเขียนรูปใหม่ขึ้นทั้งหมดให้มีรูปแบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละรูปมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ในท้ายบทของแต่ละบท เนื่องด้วยเนื้อหาของการวัดค่าปริมาณทางกลมีอยู่มากมาย จึงมีแนวคิดในการแบ่งเนื้อหาของหนังสือชุดนี้ออกเป็นสองส่วน คือส่วนของ "การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล" ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงกระบวนการตรวจวัดค่าทางกลโดยเรียบเรียงขึ้นภายในหนังสือเล่มนี้ และส่วนของ "เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล" ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการวัดค่าปริมาณทางกลต่างๆ เฉพาะเจาะจงลงไปโดยจะเรียบเรียงขึ้นต่อไปภายหลัง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-205-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 440 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 86.54 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup