12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 1,900.00 ฿

เกี่ยวกับ

" ในหนังสือเล่มนี้ผู้นิพนธ์ เรียก ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) ว่า ภาพ MRI, ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางเดินน้ำดี (Magnetic ResonanceCholangiography) ว่า ภาพ MRCP และ สารเพิ่มความชัดภาพ MR (MR contrast agents) ว่า สารประกอบ Gdเนื่องจากเป็นกลุ่มของสารที่มีองค์ประกอบของgadolinium เป็นหลัก โดยเนื้อหาหลักจะอธิบายถึงหลักการการสร้างภาพและลักษณะภาพ MRI ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอยโรคโดยความเชื่อมโยงกับอาการแสดงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางคลินิกที่มีความแม่นขำร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม การสอดแทรกวรรณกรรมของผู้นิพนธ์และการวิเคราะห์ถึงวรรณกรรมที่อาจะมีประโยชน์มากพอในการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการวินิจฉัยโรคให้แม่นขำมากขึ้นได้ในอนาคต โดยการอธิบายจะทำร่วมกับการแสดงภาพประกอบคำบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทางเวชปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ในบทที่ 1-2 และบทที่ 4-5 จะเป็นการอธิบายถึงพื้นฐานความรู้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่หลักการสร้างภาพและเทดนิคที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบพื้นฐานของเนื้อเยื่อดับและทางเดินน้ำดี ทำให้การวินิจฉัยภาพ MRI และMRCP สามารถทำได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยหลักการที่สารประกอบ Gd สามารถกระจายเข้าไปในร่างกายและช่วยทำให้การวินิจฉัยแยกโรคมีความแม่นขำมากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องตรวจ MRIและความปลอดภัยในการเลือกใช้ สารประกอบ Gd ให้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการอธิบายลักษณะสัญญาณรบกวน (MR artifacts) และสาเหตุการเกิด พร้อมทั้งอธิบายวิธีแก้ไขโดยละเอียดนอกจากนั้นในบทที่ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาศ และกายวิภาพผันแปรของตับและทางเดินน้ำดี รวมทั้งลักษณะกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ภายหลังการได้รับสารประกอบ Gd เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการนำไปเปรียบเทียบเพื่อวินิจฉัย แยกโรคจากรอยโรคที่มีพยาธิสภาพ และพยาธิวิทยาแตกต่างกันในแต่ละโรคที่สามารถพบลักษณะภาพที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ส่วนที่ 2 ในบทที่ 6-12 เป็นการเชื่อมโยงอาการแสดงทางคลินิกเข้ากับพยาธิสภาพ พยาธิวิทยาและภาพ MRI ของตับ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคตับชนิดไม่ร่ำย และชนิดร้าย ก้อนเนื้องอกที่พบบ่อยในภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับ โรคของเนื้อตับ มะเร็งแพร่กระจายมาตับ โดยอธิบายหลักการวินิจฉัยของรอยโรคแต่ละแบบอย่างเป็นระบบพร้อมแสดงถึงข้อสังเกตของลักษณะบางประการที่อาจทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยโรคตับ รวมถึงการอธิบายภาพเนื้องอกตับหลังการรักษาและกลไกการเกิดภาพความผิดปกติลวงที่อาจทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยโรคได้ ส่วนที่ 3 ในบทที่ 13-16 เป็นการอธิบายเทคนิค MRI, กลไกการเกิดพยาธิสภาพ และพยาธิวิทยาของโรคในระบบทางเดินน้ำดี ที่ตรวจพบได้จากภาพMRI และภาพ MRCP ตั้งแต่โรคของถุงน้ำดี โรคของท่อน้ำดี และภาวะฉุกเฉินของโรคในระบบทางเดินน้ำดีรวมถึงหลักการวินิจฉัยโรคอย่างเป็นระบบ ส่วนที่ 4 ในบทที่ 17 เป็นการรวบรวมประสบการณ์ของแพทย์ในสหสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอธิบายและให้มุมมองเกี่ยวกับประโยชน์, โทษและความคาดหวังในการรายงานผลภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางคลินิก รวมถึงการอธิบายยกตัวอย่างการใช้ดำและรูปประโยคในการรายงานผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวางแผนการรักษา และลดการสับสนของการแปลผลที่ผิดพลาด"

รายละเอียด

ISBN : 9876164430709

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 682 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 453.11 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17