0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูหรือผู้สนใจสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาหรือคำศัพท์ได้ ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่ 1. การดาวน์โหลดโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างสื่อ Learning Objectแบบ Flash Card 2. การสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card นำเสนอเนื้ิอหา 3. การสร้างสื่อ Learning Object แบบ Flash Card คำศัพท์ 4. การนำไฟล์ Learning Object แบบ Love2dไปใช้งาน 5.การนำไฟล์ Learning Object แบบ Scratchไปใช้งาน และ 6.การนำไฟล์ Learning Object แบบ exeไปใช้งาน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 31 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.34 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว