0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในยุคนี้ การมัดใจคนเก่งให้อยู่กับองค์การคงไม่ใช่ตำแหน่งและเงินเดือนอีกต่อไป ต้องมีสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้ให้พนักงานเกิดความรักที่จะทำงานให้องค์การเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์หรือเป้าหมายขององค์การและสามารถรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์การต่อไป ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources : HR) จึงต้องหันมาสำรวจวัฒนธรรมองค์การของบริษัทว่า มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่บริษัทควรเน้นย้ำ ทำการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ก่อนที่พนักงานเก่ง ๆจะโบกมือถอยอำลาไปจากองค์การอย่างน่าเสียดาย ภายในหนังสือ“วัฒนธรรมองค์การ(Organization Culture)” เล่มนี้ ได้อธิบายเรื่อง วัฒนธรรมองค์การเอาไว้เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์และคนเก่งขององค์การ ในสถานการณ์ต่าง ๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 52 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.70 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว