0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย เนื่องจากโลกเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มนุษย์มีความคิดที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัยเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การสอนแบบ STEM Education หรือการสอนแบบ STAEM Education เป็นการสอนแบบบูรณาการโดยใช้องค์ความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หากเป็น steam Education ก็จะประกอบด้วยศิลปกรรมศาสตร์ และจะผนวกกับรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นประการสุดท้าย การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อนำความรู้นั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 127 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 52.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คมในฝัก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup