2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT ในโรงเรือนระบบปิด เป็นส่วนหนึ่งจากผลการทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การปลูกพืชไร้ดินด้วยเทคนิควัสดุปลูก การควบคุมการเป็นกรด-ด่าง pH และค่าการนำไฟฟ้า EC ของสารละลาย ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 17.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup