0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่อง การเมืองภาคประชาชนไทย เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชนไทย ประกอบด้วยพัฒนาการการศึกษาการเมืองภาคประชาชนไทย การเมืองภาคประชาชนในฐานะการเมืองนอกสภา ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาชน ตำแหน่งแห่งที่ของประชาสังคมและการเมืองภาคประชาชน ตัวแสดงในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองภาคประชาชน ความสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสังคมกับรัฐและรัฐกับปัจเจกชน ประชาธิปไตยเข้มข้นในฐานะการเมืองในรูปแบบใหม่ รากฐานขบวนการประชาสังคมแบบใหม่และขบวนการปฏิรูปสังคมการเมือง พื้นที่ของการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในบริบทการเมืองไทยในระบบอุปถัมภ์ คุณธรรมแบบพลเมืองในขบวนการประชาสังคมและการเมืองภาคประชาชน การปรับเปลี่ยนบนความเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชน สมมติฐานของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่และการเมืองภาคประชาชน การสร้างองค์กรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่และการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคประชาชนในบริบทการมีส่วนร่วมการเมือง การเมืองภาคประชาชนในบริบทการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ อีกทั้ง หนังสือยังได้มีการนำเสนอเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกรณีศึกษากลุ่มการเมืองภาคประชาชนในบริบทการเมืองการปกครองไทย ในปรากฏการณ์การต่อต้านรัฐบาลในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ของกลุ่มการเมืองภาคประชาชน รัฐบาลในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ในทัศนะของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนฝ่ายตรงข้าม การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในฐานะการเมืองภาคประชาชน รวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. ในฐานะการเมืองภาคประชาชน โดยมีหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องของการต่อต้านรัฐบาลในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ของกลุ่ม กปปส. วิธีการต่อสู้กับรัฐบาลในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ของกลุ่ม กปปส. การต่อสู้ของกลุ่ม กปปส. ในบริบทความขัดแย้งทางการเมืองของไทย เป้าหมายปฏิบัติการอารยะขัดขืนของกลุ่ม กปปส. อารยะขัดขืนในสังคมไทยในแบบกลุ่ม กปปส. อารยะขัดขืนสู่ความยุติธรรมในแบบกลุ่ม กปปส. และความยุติธรรมที่กลุ่ม กปปส. ได้รับ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 219 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 58.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17