0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 395.00 ฿

เกี่ยวกับ

" คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพราะคุณประสบความสำเร็จในการทำงานให้องค์กร เมื่อคุณทำงานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการมอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับคำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำของโลก และเครื่องมือในการประเมินและแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติจริง พร้อมสรุปรวมทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารจากผู้เชี่ยวชาญใน Harvard Business Review อาทิเช่น Daniel Goleman, Clayton Christensen, Jonh Kotter และ Michael Porter อีกด้วย สารบัญ ส่วนที่ 1 ""ทัศนคติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำร/ผู้นำ"" - การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ - การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ""การบริหารจัดการตนเอง"" - การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนนอมรับ - สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฯลฯ ส่วนที่ 3 ""การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา"" - การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ - สอนงานให้ได้ผล ฯลฯ ส่วนที่ 4 ""การบริหารจัดการทีมงาน"" - การเป็นผู้นำทีมงาน - ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ส่วนที่ 5 ""การบริหารจัดการธุรกิจ"" - เริ่มที่กลยุทธ์เป็นสำคัญ - อ่านงบการเงิน"

รายละเอียด

ISBN : 9789744145741

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 464 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 167.26 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup