0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือสร้างหนังสือนิทานสำหรับเด็กสองภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนผ่านเว็บไซต์ storyweaver.org.in และ "แอพเชื่อมโยงสื่อ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน โดยในขั้นตอนการสร้างหนังสือนิทานสำหรับเด็กสองภาษานั้นครูจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการฝึกแปลหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ส่วนชิ้นงานสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแบบออนไลน์ หรือจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง โดยคู่มือออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ดังนี้ 1. วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการแปลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2. ความรู้พื้นฐานการแปลหนังสือภาษาอังกฤษ 3. เครื่องมือช่วยแปลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4. วิธีการแปลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ storyweaver.org.in 5. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR code เชื่อมโยงสื่อ พูดไทยและอังกฤษ 6. การแทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ในไฟล์ PDF ด้วย Foxit Reader

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 22 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup