0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ เรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจากการประยุกต์แนวความคิด หลักการ องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และการถ่ายภาพดิจิทัล ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของธุรกิจภาพถ่ายออนไลน์ระดับโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการเริ่มต้น ให้สามารถผลิตผลงานภาพถ่ายดิจิทัลส่งขายไปยังตลาดภาพถ่ายออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เพื่อเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกทางหนึ่ง ผู้เขียนคาดหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และเพื่อมีส่วนต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหวังให้ผู้ที่รักและชื่นชอบในการถ่ายภาพได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเพื่อการพัฒนาผลงานภาพถ่ายดิจิทัลไปสู่การสร้างรายได้ด้วยการประกอบอาชีพช่างภาพอิสระ ทั้งอาจเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้ต่อไป และหากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนขอรับไว้ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียด

ISBN : ISBN: 978-616-468-390-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 148 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ winlyrunggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup