0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการใช้ศูนย์เกมการศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการนำเกมการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา รวบรวมจัดทำในรูปแบบศูนย์เกมการศึกษา มีเกมการศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 861 เกม ในคู่มือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษา 2. การใช้งานศูนย์เกมการศึกษา และ 3. รายการเกมการศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 118.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup