0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

อาเซียน เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียน เป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค และช่วยส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีที่มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้น นอกจากนี้ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน และข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา จะช่วยส่งเสริมให้อาเซียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเปิดต่อประชาคมโลกอีกด้วย ภายในหนังสือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) เล่มนี้ จึงได้รวมรวบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเอาไว้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาได้ทำความเข้าใจด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเพิ่มเติมความรู้ให้ได้อย่างแท้จริง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 231 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 63.60 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว