0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

ะบบทําความเย็นส่วนใหญ่ใช้ในการปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้น การไหลเวียน คุณภาพ และความสะอาดของอากาศ รวมถึงการควบคุมเสียงรบกวน ให้เกิดความสบาย และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องทํางานในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งระบบทําความเย็นจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจากการสํารวจพบว่า ระบบปรับอากาศที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การสร้างระบบทําความเย็นต้องอาศัยหลักการ 2 อย่าง คือ การเดือดกลายเป็นไอของ ของเหลว และการถ่ายเทความร้อนออกจากไอของ ของเหลว ซึ่งของเหลวที่ได้รับความร้อนแล้วเดือดกลายเป็นไอ และถ่ายเทความร้อนออกจากไอให้กลายเป็นของเหลว ของเหลวกลุ่มนี้เรียกว่า สารทําความเย็น (Refrigerant) โดยสารทําความเย็นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับ ปัจจุบันมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 20 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 2.14 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.เตชะธร สุขชัยศรี /สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17