0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 380.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ “การวิจัยและพัฒนาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์” เล่มนี้ มีเนื้อหาเน้นถึงการวจิ ัย และพัฒนาเป็นกลยุทธ์สําคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนนําประเทศสู่สนามการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยการวิจัยและพัฒนาเป็นระเบียบวิธี ทางการวิจัยที่นักวิจัย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาและประชาชน สามารถ นํามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนวิธี ทดลองพิสูจน์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ในงาน ด้านศิลปะและการออกแบบ ให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงสาระ อันเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการทางการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D จากประสบการณ์ในการสอนและ การทําวิจัยในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์กว่า 20 ปี เป็นหนังสือการวิจัยและพัฒนาในงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์เล่มนี้

รายละเอียด

ISBN : 978-616-565-258-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 443 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 93.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ตรีมุข

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup