0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

ดวงจิตที่สงบ ดวงจิตที่หยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่วแน่ และมั่นคง ดังกล่าว จะปรากฏขึ้นเฉพาะอริยบุคคลและพระอริยสงฆ์เท่านั้น และท่านผู้บรรลุทางจิตเช่นนี้ย่อมมองเห็นความเจริญอย่าง ฟุ้งเฟ้อของรูปธรรม ตลอดจนการยึดติดถือมั่นกับวัตถุนิยมแนบแน่นด้วยความสลดสังเวช ทั้งนี้เป็นเพราะรูปธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เป็นภาวะซึ่งหาความคงทนมิได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีเสื่อมและสิ้นสลายไปในที่สุด ไม่เพียงแต่การมองเห็นความเป็นจริงของรูปธรรม ท่านยังรู้เห็นภาวะที่ปุถุชนโดยทั่วไปมิอาจรู้เห็นได้ เป็นการรับรู้ข้ามภพข้ามภูมิ เจาะผ่านความเหลื่อมอันซับซ้อนของมิติหลายระดับ โดยที่วิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพียงใดก็ไม่อาจค้นพบพิสูจน์ได้อีก เนื้อหาสาระซึ่งปรากฏและนํา มาแสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ มิใช่บทพิสูจน์ของพระอริยเจ้าเพียงประการเดียว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงภพภูมิอันต่างมิติ และเหลื่อมซ้อนคาบเกี่ยวอยู่กับโลกมนุษย์ตั้งแต่บรรพกาลตราบถึงปัจจุบัน เจตนารมณ์ของการนําเสนอ มิได้มุ่งหวังให้เกิดความเชื่อบนพื้นฐานของความสงสัย หากปรารถนาให้ท่าน ได้พินิจพิจารณาโดยสติปัญญาเป็นเบื้องต้น มองเห็นประโยชน์ จากนามธรรมเป็นเบื้องกลาง แล้วนําประโยชน์นั้นๆ มาประกอบกับการมีชีวิตของตนเป็นปริโยสาน...•

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ นที ลานโพธิ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup