0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่ออยอดจาดงานวิจัย องค์ความรู้ ภูมิปัญญา การย้อมผ้าสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะของชนเผ่าปวงเกอญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำมาใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่น และต่อยอดจากงานวิจัย การสร้างนักออกแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความ้ป็นอัตลักษณ์ล้านนาต่อการพัฒนาแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 92 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 67.84 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว