0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 100.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตอบปัญหาพระเจ้ามิลินท์ แนวคิด ปรัชญาทางพุทธ เล่มนี้เป็นเล่มที่สอง เนื้อหาของหนังสือได้กล่าวถึงการ ถาม / ตอบ ทางปรัชญาของศาสนาพุทธที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น - ความรอบรู้ของพระพุทธ - เหตุที่ทำให้สัตว์เกิดขึ้น - พลังแห่งอิทธิบาท - พลังของพระปริตร กันความตายไ - โลกุตรธรรมอันประเสริฐ - ตัดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ผู้เขียน และเรียบเรียงตั้งใจไว้ว่า จะนำรายได้จากหนังสือทางธรรมะที่รวบรวมได้ครึ่งหนึ่ง นำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา, เด็กยากจน, ผู้ด้อยโอกาส, สร้างอาชีพให้คนทำงาน วัดห่างไกล โรงเรียนห่างไกล โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ และจะส่งหลักฐานให้ดูทางคอมเม้นในหน้าขายหนังสือครับ ขอบคุณครับ ชลากร

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 283 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 37.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ thummechgmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup