0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการสร้างสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน On Hand แบบ Interactive ด้วย QR Code เชื่อมโยงสื่อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูหรือผู้ที่สนใจได้ใช้ QR Code เชื่อมโยงสื่อมาจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 30 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 17.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว