2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 599.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอ้างอิงตามผังกระบวนการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop เริ่มต้นจากเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายงาน ศึกษาแนวคิดวิชวลโมเดลเพื่อให้เข้าใจแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ สามารถเลือกรูปแแบบวิชวลและสร้างวิชวลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึง ออกแบบและสร้างรายงานนำเสนอข้อมูลสำคัญ รายละเอียดหนังสือสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพPower BI Desktop(Data Visualization) มีเนื้อหา 3 ขั้นตอน จำนวน 11 บทเรียน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้และทบทวนภาพรวมการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เมนูการใช้งาน คำสั่งการใช้งาน และตัวอย่างคำสั่งการใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การเลือกรูปแบบวิชวลและสร้างวิชวล การปรับรูปแบบการแสดงผลของวิชวล รวมถึง การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เส้นแนวโน้ม เส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น จากตัวอย่างที่ผู้เขียนรวบรวมมาให้หลากหลายรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับสูตรคำนวณ (Data Analysis Expression, DAX) ที่เกี่ยวข้องและรูปภาพประกอบอย่างชัดเจน ขั้นตอนที่ 3 เรียนรู้การออกแบบและสร้างรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญ และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพจากตัวอย่างการสร้างรายงานจำนวน 3 ตัวอย่างด้วยกัน ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop และนำไปประยุกต์สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการ สามารถติดตามผู้เขียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/admindatastorm youtube : data storm channel

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 816 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 267.64 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว