1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

เนื้อหาของวารสารเบาหวานฉบับนี้ยังคงต่อเนื่องกับเนื้อหา ของวันเบาหวานโลกของปี 2559 “เบาหวาน..... รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” หน้าปกของวารสารต้องการสื่อว่าเบาหวานในเด็กไทยโดย เฉพาะในเด็กอ้วน พบบ่อยขึ้น และจะเป็นปัญหาและภาระของประเทศในอนาคต เนื้อหาของวารสารฉบับนี้เริ่มต้นด้วยบทความ “สถานการณ์เด็กอ้วนในประเทศไทย” ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนว่าสิ่งแวดล้อมและ/หรือวิถีชีวิตของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชนบท ได้เปลี่ยนไปใกล้เคียงในเมืองมากขึ้น เด็กที่อ้วนในขณะนี้ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ในอนาคต

รายละเอียด

ISBN : 0125-6106

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 60 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 87.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup