2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ระบบการแพทย์ที่เคยดูแลสุขภาพของคนไทยมานานนับร้อยนับพันปีที่ผ่านมาอาจจัดได้เป็นสองระบบระบบการแพทย์แผนไทยที่มีรากฐานมาจากอายุรเวทของอินเดียผสมผสานกับวัฒนธรรมและความเชื่อของท้องถิ่นซึ่งมีการจดบันทึกเป็นตำราซึ่งใช้อยู่จนทุกวันนี้กับระบบการแพทย์พื้นบ้านซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูกมานานหลายชั่วคนแล้วบอกเล่าต่อกันมาถึงลูกหลานปัญหาของระบบการแพทย์ทั้งสองคือความไม่ชัดเจนทั้งองค์ความรู้และการปฏิบัติทำให้เกิดความสับสนและพบว่าสมุนไพรหลายชนิดหาผู้รู้จักจริงเกือบไม่ได้แล้วผลจากการสำรวจรวบรวมของกลุ่มอาจารย์ข้าราชการจากภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิมพ์หนังสือสมุนไพรไปแล้วรวม 2 เล่ม ได้แก่ “ สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ” และ“ สยามไภษัชยพฤกษ์ภูมิปัญญา” รวมข้อมูลสมุนไพรจำนวน 192 ชนิดและ 201 ชนิดตามลำดับและหนังสือเล่มนี้“ สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา” เป็นเนื้อหาของสมุนไพรอีก 201 ชนิดบทความทั้งหมดจะเน้นในเรื่องความถูกต้องของชื่อสมุนไพรโดยสื่อเป็นภาพถ่ายที่ชัดเจนเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาความถูกผิดของชนิดพืชสมุนไพรรวมทั้งข้อมูลสรรพคุณระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมสรรพคุณทั้งหมดทั้งสิ้นที่ใช้กันอยู่ดังนั้นสรรพคุณที่ปรากฏจึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้จะได้นำไปค้นคว้าวิจัยเสริมเติมให้ครบถ้วนในอนาคตซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรเป็นเอนกอนันต์สมุนไพรบางชนิดที่ปรากฏชื่ออยู่ตามตำราสมุนไพรในเล่มนี้ผู้จัดทำยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้เช่นรากกะลูกรากมังคะอุ้ยแก่นศรีคันไชยต้นพิษนาดบุราคำบางชนิดเป็นชื่อที่ชาวเขาเรียกขานกันเองเช่นรากปวชุนเยรวมทั้งชื่อตำรับยาหรือชื่อโรคที่ยังไม่อาจจำแนกชัดเจนเช่นยาผีเครือเหลืองเป็นต้นสมุนไพรบางชนิดยังไม่ปรากฏชื่อหลักของพืชผู้สำรวจจึงกำหนดชื่อขึ้นไว้ ได้แก่ เบญจมาศดอยและว่านท้องใบม่วงเนื่องจากชื่อไทยของพืชมีความซ้ำซ้อนกันมากเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าจึงได้จัดหมวดหมู่พืชโดยเรียงสมุนไพรตามชื่อวิทยาศาสตร์จัดพิมพ์ดัชนีชื่อไทยไว้ด้านหลังชื่อหลักของพืชอ้างอิงตามหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทยสำหรับสรรพคุณส่วนใหญ่มาจากการสัมภาษณ์แพทย์พื้นบ้านซึ่งมีทั้งแพทย์พื้นบ้านล้านนาและแพทย์พื้นบ้านภาคอื่นอีกส่วนหนึ่งคัดจากตำรายาไทยเช่นประมวลสรรพคุณยาไทยของสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ เป็นต้นส่วนตำรับยาสมุนไพรที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีรวม 68 ตำรับได้รวบรวมไว้ด้านหลังพร้อมวิธีปรุงยาและสรรพคุณสมุนไพรที่แพทย์พื้นบ้านล้านนาใช้กันอยู่ แต่มิได้ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกเป็นจำนวนมากซึ่งคณะผู้จัดทำจักได้รวบรวมในโอกาสต่อไป *หมายเหตุ* ผลงานนี้ไม่ได้ผ่านการเสนอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ISBN : 974-588-590-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 272 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 169.30 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว