0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

เบี้ยปรับ คือค่าเสียหายในกรณีที่ลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ตามที่ตกลงกัน ซึ่งมีทั้งแบบชำระเป็นเงินและชำระด้วยสิ่งอื่น ซึ่งผลทางภาษีสำหรับบริษัทฝ่ายเจ้าหนี้ที่ได้รับเบี้ยปรับ คือต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนบริษัทที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ที่จ่ายเบี้ยปรับ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ได้ หนังสือ “เบี้ยปรับตามสัญญากับภาระภาษี” ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเบี้ยปรับอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของประเภท ผลของเบี้ยปรับ และประเด็นทางภาษี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในลักษณะของเบี้ยปรับและภาระภาษีที่ตามมา ซึ่งจะทำให้ท่านไม่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้

รายละเอียด

ISBN : 9786163023568

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 18 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.28 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup