13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสำคัญกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมื้อ ทำให้สุขภาพร่างกายมักมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคทางโภชนาการต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งโรคดังกล่างนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการได้รับอาหารที่ไม่สมดุล การมีความเครียด การขาดการออกกำลังกาย การทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่การใช้ชีวิตของบุคคลกลุ่มนี้จะพบว่าเป็นผู้ที่มีภารกิจที่ต้องเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม เป็นประจำ จึงมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารว่างบ่อยครั้ง และเมื่อมีความเครียดจากการประชุมร่วมด้วย จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่สำคัญ เช่น สำนักโรคไม่ติดต่อ การควบคุมโรค กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน แผนงานโภชนาการเชิงรุก และสำนักงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จึงได้ร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการจัดอาหารว่างที่สมดุล มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ยืดเหยียดร่างกาย ผ่อนคลายความเครียดในการประชุม ฝึกอบรมที่ต้องใช้เวลานาน "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-11-2264-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 79.90 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว