0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

นิสัยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเองของวัยรุ่นเนื่องจากมีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสำเร็จในอนาคตของพวกเขา นิสัยเป็นความเชื่อที่ฝังไว้ในจิตใจและผลิตโดยการกระทำซ้ำๆ ในแต่ละวัน และเมื่อนิสัยดี ๆ มีการติดตั้งในระบบจิตใจ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ๆ และเป็นกลไกในการเตรียมตนเองสำหรับความสำเร็จในอนาคต นิสัยที่ดีสามารถช่วยพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ ของวัยรุ่น เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบ การเข้าใจและยอมรับความต่างๆ ของผู้อื่น การต่อสู้กับความล้มเหลวและความผิดหวัง และอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเอง นิสัยที่ดียังช่วยส่งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ๆ และช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นคงในตัวเอง และสามารถรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนานิสัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ตนเองในวัยรุ่น โดยสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเริ่มต้นและทำซ้ำๆ เพื่อสร้างนิสัยที่ดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 35 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท กลอรี่แอนด์พาวเวอร์ จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว