0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา" ประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดในระดับจังหวัดกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เพื่อเป็นการไปสู่จุดมุ่่งหมายที่สำคัญกว่ารางวัลคือ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง องค์ความรู้การจัดทำขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวมถึงแนวทาง วิธีการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการการความร่วมมือ

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-842-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 56.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว