0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 349.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ การพยาบาลอนามัยชุมชน: นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Community Health Nursing: Policy and Theory to Practice) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาที่ทันสมัยเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน และแนวทางในการประยุกต์ใช้ ในการทำงานตามบทบาทของพยาบาลชุมชนร่วมกับทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักศึกษาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลชุมชน บุคลากรทีมสุขภาพ และผู้สนใจ ได้นำ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนและสุขภาวะของสังคม

รายละเอียด

ISBN : 9786164436930

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 490 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup