0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรนาคา ราคาปก : 175 บาท “มะพร้าว” นับเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน เพราะนอกจากเป็นพืชที่นำามาทำอาหารคาวหวานแล้ว ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณตั้งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งในปัจจุบันมะพร้าวก็นับเป็นผลไม้ส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำานวนนับพันล้านบาท ดังนั้นการผลิตมะพร้าวในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การเขตกรรม การแปรรูป รวมถึงการตลาด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีการเรียบเรียงขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ มะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำาหอม และมะพร้าวกะทิ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เทคโนโลยีการผลิต เขตกรรมช่วยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต การแปรรูปภายในชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในการแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดในการส่งออกสินค้า เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้โดยหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยการได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการจาก คณะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และความรู้จากประสบการณ์จริงของกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพจากสวนต่างๆ ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงและทางสำานักพิมพ์ฯ ใคร่ขอขอบคุณ นักวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ผู้ประกอบการโรงงานผลิตและจำาหน่ายมะพร้าว และทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นมาได้ ณ โอกาสนี้ ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165786454

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 141 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 133.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17