0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 349.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต เนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ 833 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกหมวดที่ใช้ในการสอบ 1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 3. พ.ร.บ.ประกันชีวิต 4. หลักการประกันชีวิต ตัวอย่าง 113. สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาซึ่ง ก. ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะเห็นสมควร ข. ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจำนวนแน่นอนตามจำนวนเงิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยไว้ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ค. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกันได้ ง. ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกันได้ ตอบ ข เล่มนี้เป็นหนังสือแบบอีบุ๊ค ถ้าต้องการพิมพ์เล่มกระดาษ ติดต่อ Line ID: AomTangInfo Email: AomTangInfo@gmail.com

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 209 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 109.59 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ AomTangInfo

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup