1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 100.00 ฿

เกี่ยวกับ

• สำหรับผู้สนใจเรียนรู้การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีคุณภาพตามหลักการที่ถูกต้อง • ภาคทฤษฎีครอบคลุมหัวข้อ หลักการสำคัญของระบบฐานข้อมูลชนิดต่างๆ ในปัจจุบัน (RDB, ORDB, OODB, NoSQL), ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS), สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล, หลักการสร้างเค้าร่างฐานข้อมูล (Schemas), แบบจำลอง(อี)อีอาร์และเครื่องมือวาด ((E)ER models and tools), กลยุทธ์การจำลองข้อมูล (modeling strategies), การแก้ไขความขัดแย้งและการบูรณาการแบบจำลองอีอาร์, การแปลงแบบจำลองเป็นตารางความสัมพันธ์ (ER-to-relational mappings), การทำให้เป็นบรรทัดฐาน (1NF to 5NF) พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์อย่างเร็ว, การเขียนโปรแกรมเอสคิวแอล (SQL), และการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงและการกู้ฐานข้อมูล • ภาคปฏิบัติอธิบายการพัฒนาฐานข้อมูลจริงด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ MySQL และ Oracle • ชุดกรณีศึกษาช่วยเสริมความเข้าใจและความชำนาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเชิงบูรณาการสำหรับการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 261 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 141.32 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เทพฤทธิ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup