0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวบรวมคำกริยาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 100 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้ฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำ และทบทวนคำศัพท์ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการแปลความหมายของประโยค และบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจัดทำไว้ในรูปแบบบัตรคำที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมสำหรับการอ่านของเด็กประถมศึกษา โดยจัดเรียงในหน้ากระดาษ a4 จำนวน 2 แผ่น เน้นสีของคำศัพท์ และคำอ่านภาษาไทย โดยมีรูปแบบแตกต่างกันและมีวิธีการใช้งานดังนี้คือ แผ่นที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปภาพประกอบคำศัพท์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับทดสอบการเรียนรู้คำศัพท์ในเบื้องต้น ฝึกการเดาความหมายของคำศัพท์จากรูปภาพประกอบ แผ่นที่ 2 เป็นแผ่นเฉลยของคำศัพท์คำนั้น มีส่วนเนื้อหาครบ ได้แก่ รูปภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย และความหมาย เมื่อเด็กๆได้ฝึกเดาคำศัพท์จากแผ่นแรกแล้ว ให้มาดูคำอ่าน และความหมายจากแผ่นที่ 2 นี้ว่าเมื่อเดาความหมายไว้แล้วจะตรงกับแผ่นที่ 2 หรือไม่ จะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำกริยาพื้นฐานสำหรับประถมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นเกมการเรียนในห้องเรียน การฝึกทายคำศัพท์ ทั้งนี้ต้องมีคุณครูและผู้ปกครองคอยดูแลพาหมั่นฝึกอ่านเป็นประจำ จะช่วยกระตุ้นการจดจำของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 209 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 57.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : English

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pawano Book

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว