0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

องค์ความรู้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการศึกษา สำรวจ “น้อยหน่าเครือ” หรือ “น้อยหน่าป่า” ไม้เถาเลื้อย จัดอยู่ในตระกูล Schisandraceae เป็นพืชหายาก พบได้จากในป่าบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ การปลูกเพาะกล้า เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมไว้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความรู้ทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์, กิจกรรมการเก็บรักษาพันธุกรรมน้อยหน่าเครือ, การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์น้อยหน่าเครือ 46 สายพันธุ์, การสำรวจแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่าเครือและสภาพการเจริญเติบโต และ แนวทางการใช้ในรูปแบบพืชสมุนไพร

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-967-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup