3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่อง "หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)" ได้สรุปข้อมูลความรู้พื้นฐาน องค์ประกอบและกระบวนการที่สำคัญ สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องมีตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน Primary GMP และ การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารกลุ่มและการรักษามาตรฐาน ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-820-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 43 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 82.03 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup