0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

องค์ความรู้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการศึกษาวิจัยรวมถึงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้านในเขตภาคเหนือ ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ตลอดจนถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์และภูมิปัญญา ทั้งทางด้านอาหารโภชนาการ การแพทย์ หรือเภสัชกรรม รวมทั้งการหาแนวทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์พืชพื้นถิ่นของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับมันพื้นบ้านภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-964-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 33.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup