0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์: พลังแห่งการแลกเปลี่ยนสู่สังคมที่ยั่งยืน “เห็นต่าง” คำสั้น ๆ ที่เต็มไปด้วยพลังและความหมาย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ความเชื่อ หรือมุมมองที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ “เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์” มุ่งพาผู้อ่านไปสัมผัสกับแง่มุมต่าง ๆ ของการเห็นต่าง ตั้งแต่ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่อสังคม อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง ข้อดีของการเห็นต่าง: กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และมองปัญหาจากหลายมุมมอง นำไปสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ส่งเสริมความอดทน เข้าใจ และความเคารพในความแตกต่าง เป็นรากฐานของประชาธิปไตย และสังคมที่เปิดกว้าง ข้อเสียของการเห็นต่าง: นำไปสู่ความขัดแย้ง ความเกลียดชัง และความรุนแรง สร้างความแตกแยกในสังคม และทำลายความสามัคคี เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและความก้าวหน้า ก่อให้เกิดความอึดอัด อึดอัด และความเครียด อดีต: ในอดีต การเห็นต่างมักถูกมองในแง่ลบ ถูกกดขี่ และถูกปิดกั้น ผู้คนถูกคุกคาม ลงโทษ หรือถูกบังคับให้เชื่อในสิ่งเดียวกัน ปัจจุบัน: สังคมปัจจุบันเริ่มเปิดกว้างต่อการเห็นต่างมากขึ้น ผู้คนเริ่มตระหนักถึงข้อดีของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเติบโตจากความแตกต่าง อนาคต: อนาคตของการเห็นต่าง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช่มันอย่างไร เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้จากมัน เติบโตจากมัน หรือปล่อยให้มันนำไปสู่ความขัดแย้ง หนังสือเล่มนี้: นำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของการเห็นต่างอย่างถี่ถ้วน ชวนให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ ตีความ และสร้างมุมมองของตัวเอง เสนอแนวทางและวิธีการในการเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง “เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์” เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจความหมายของการเห็นต่าง เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง และร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน “เพราะความต่าง ไม่ได้แปลว่าแตกแยก แต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้ เติบโต และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน”

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 104 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ antiqueline

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup