0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการสร้าง "QR Code เชื่อมโยงสื่อ" สำหรับสื่อสร้างสรรค์แบบมีปฏิสัมพันธ์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานแอพเชื่อมโยงสื่อและการสร้าง QR Code เชื่อมโยงสื่อ เบื้องต้น ซึ่งครูหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ร่วมกับสื่ออื่น โดยเฉพาะสื่อทำมือให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้เรียนได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ดังนี้ 1. รู้จักกับแอพเชื่อมโยงสื่อ 2. ติดตั้งและทดลองใช้งานแอพเชื่อมโยงสื่อ 3. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR Code พูดอังกฤษ 4. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR Code พูดไทย 5. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR Code พูดไทยและอังกฤษ 6. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR Code ตอบคำถามสั้น 7. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง QR Code กระดาษคำตอบ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 19 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup