0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

กฎหมายอัปเดตใหม่ล่าสุดและแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน สรุปประเด็นและสาระสำคัญประมวลกฎหมายปกครองที่ออกสอบในสนามจริงฉบับเต็มสมบูรณ์ สู่ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) และเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่น ๆ ทุกระดับ เข้มข้น กระชับ ครอบคลุมรอบด้านตามขอบเขตการสอบ เนื้อหามีความทันสมัย และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดในการใช้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบรับราชการ และมีความครบถ้วนด้วยเนื้อหาตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ซึ่งตรงกับขอบเขต (Scope) ในการสอบของวิชาเฉพาะตำแหน่งด้านกฎหมาย (ภาค.ข) เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ" ตำแหน่งที่ใคร ๆ หลายคนมีความใฝ่ฝัน สารบัญ - กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของ "นักปกครอง" (ปลัดอำเภอ) - งานทะเบียน สำหรับ "นักปกครอง" - กฎหมายการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับนักปกครอง - กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ในประเทศเกี่ยวกับ "นักปกครอง" - กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ) - แนะนำกฎหมายที่ต้งอ่านเพิ่มเติม สำหรับผู้เตรียมตัวสอบ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) และเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 409 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว