0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกคำศัพท์ ที่อยู่ใน แวดวงวิชาการหรือ Academic Words lists โดยได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ เจอบ่อยๆใน หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือต่างๆ ดังนั้นคำศัพท์เหล่านี้จึงมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบริบททางวิชาการ และเหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนามการสอบภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 1. ข้อสอบทดสอบคำศัพท์ เพื่อพัฒนาทักษะในการพิจารณาหาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกลุ่มคำหรือวลีที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Synonyms) ประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก Multiple Choice Question (MCQ) จำนวน 100 ข้อ 2. เฉลยโจทย์ จำนวน 100 ข้ออย่างละเอียด ที่ประกอบด้วย ความหมายทั้งประโยค ความหมายของ คำศัพท์หลัก (Target Words) และ ความหมายของ ตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือก (Distractors) นอกจากนี้ ในตัวเลือก (Distractors) ตัวผู้เขียนได้ตั้งใจให้มีความที่มีความหมายตรงกันข้าม (Antonyms) กับคำศัพท์หลัก (Target Words) อีกด้วย เพื่อที่จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจำคำที่มีความหมายเหมือนและคำที่มีความหมายตรงกันข้าม ไปพร้อมๆกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 54 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 31.05 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คลังความรู้ครูภาษาอังกฤษ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup