0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 236.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย ราคาปก : 295 บาท ชื่อเปรียบได้ดั่งตัวแทนของคนคนนั้้น บางครั้้งคนอื่นอาจจะได้ยิน ชื่่อของเรา หรือรู้จักชื่อของเราก่อนจะเห็นหน้าค่าตากันด้วยซํ้า หากชื่อ เป็นสิริมงคล ก็ย่อมเกื้อหนุนให้เจ้าของชื่อมีความเจริญรุ่งเรือง และในทาง ตรงกันข้าม หากชื่อไม่เป็นมงคลแก่ตัว ก็ย่อมจะฉุดรั้งให้ตกต่ำได้เช่นกัน การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีใช้อยู่ด้วยกันหลายตำรา แต่ที่ นิยมกันมากคือ “ภูมิทักษา” เพราะเข้าใจง่ายและมีความซับซ้อนน้อย กว่าหลักโหราศาสตร์อื่นๆ เพียงแค่รู้ว่าอักษรกาลกิณีของแต่ละวันมีอะไร บ้างก็ให้เลี่ยงเสีย ท่านก็จะได้ชื่อมงคลตามหลักภูมิทักษาไม่ยาก แต่หากใช้เพียงแค่ภูมิทักษา ความเป็นมงคลของชื่่อก็เพียงช่วย เสริมและแก้ไขในภูมิต่างๆ เพื่่อให้ได้ชื่ออันมีความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด “เปลี่่ยนชื่่อให้ปัง ตั้้งชื่่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษา พยากรณ์” จึงใช้โหราศาสตร์ไทยสองแขนงมาเชื่่อมโยงกัน นั่นคือ ภูมิทักษา และเลขศาสตร์ เพื่่อคัดเลือกชื่่อที่่เป็นมงคลมาเป็นตัวเลือกให้แก่ท่าน รวมถึงยังมีเลขนำ โชคของแต่ละวัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ท่านมากที่สุด เพราะในบางครั้้งชื่ออาจจะเป็นมงคลอยู่แล้ว หากแต่ เกื้้อหนุนได้ไม่ครบทุกด้าน เลขนำ โชคก็จะช่วยเสริมและแก้ไขให้เกิดความ เป็นสิริมงคลได้ในทุกๆ วัน “เปลี่่นชื่่อให้ปังชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลัก ทักษาพยากรณ์” จะช่วยให้ชื่อของท่านเป็นมงคลแก่ตัว เสริมทั้งในเรื่่อง โชคลาภ ความเป็นอยู่ และหน้าที่่การงานให้เจริญรุ่งเรือง ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165783767

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 448 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 83.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว