0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ปรับปรุงขึ้นจากเล่มเดิม โดย ตัดทอนเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยีเก่าออกไปบ้าง ขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ทันยุคสมัย และเป็นประโยชน์กับผู้เรียน อีกทั้งยังเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ถ้อยคำที่กระชับขึ้น ทำให้ลด จำนวนหน้าไปพอสมควร โดยยังคงสาระสำคัญที่จำเป็นไว้ครบถ้วนตามเดิมอยู่ ซึ่งเน้นผู้เรียนที่อาจไม่ ได้มีพื้นฐานมาทางสายคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ให้เรียนแล้วรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

รายละเอียด

ISBN : 978-616-204-705-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 227 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 60.95 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Provision & DPlus Guide

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup