3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลงและเป็นแบบ SMT เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ Eagle เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบที่บริษัทผู้ผลิตยอมให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีสำหรับงานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ เช่นสร้างต้นแบบสำหรับงานวิจัยหรือวิชาโครงงานในสถาบันการศึกษา หนังสือ “ออกแบบวงจรพิมพ์โดยซอฟต์แวร์ Eagle” เน้นการออกแบบวงจรสมัยใหม่ เช่นระบบสมองกลฝังตัวที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งแบบ PTH และ SMT วัตถุประสงค์มิใช่ยกตัวอย่างวงจรและสาธิตวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ให้ปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้มากนัก แต่จะสอดแทรกแนวคิด หลักการและเหตุผล ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างบอร์ด การทดสอบ จนถึงการแก้ปัญหา โดยใช้ตัวอย่างวงจรระบบฝังตัวที่ออกแบบเอง สำหรับด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ Eagle เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมตั้งแต่การลงโปรแกรมและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ อธิบายขั้นตอนการออกแบบโดยรวม ก่อนจะลงรายละเอียดในแต่ละขั้น การสร้างอุปกรณ์ใหม่ในไลบรารี สร้างผังวงจร (schematics) การวางผังบอร์ด (layout) การจัดเส้นทางลายวงจร (routing) การตรวจสอบข้อผิดพลาดในวงจร (design rule check) จนถึงการสร้างไฟล์สำหรับส่งบริษัทผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโครงงานนักศึกษา ต้นแบบของวิศวกร งานวิจัยอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-394-669-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 121 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 49.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dew.ninja

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup