0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ และการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียบเรียงจากงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน เพื่อนำเสนอสินค้าและการบริการวิชาการของชุมชนในรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-869-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 10.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว