0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สติ คือหัวใจของพุทธศาสนา เป็นกุญแจไขชีวิต สติรวมธรรมทั้งหมดไว้เสมือนรอยเท้าช้างสามารถรวมรอยเท้าสัตว์ต่างๆไว้ได้หมด สติเป็นแกนหลักของศีล สมาธิ และ ปัญญา สติโดยแท้จริงแล้วหมายรวมถึง สติหรือความระลึกได้ (เป็นตัวตรึงอารมณ์) และสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัว (เป็นปัญญาตรวจสอบอารมณ์) ซึ่งรวมเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เมื่อเจริญสติและความรู้สึกตัวด้วยความเพียร (อาตาปี สัมปชาโน สติมา) ตามหลักสติปัฏฐาน4 จะเห็นชีวิตจิตใจ รู้สึกตัว ตื่นตัว รู้สึกใจ ตื่นใจ จึงไม่หลงคือหายโง่ ด้วยไม่ถลำเข้าไปติดอยู่ในความคิด ซึ่งทำให้ทุกข์ จิตใจคืนสู่สภาพความเป็นปกติ เป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของความคิด จึงไม่ทุกข์เพราะความคิด ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวง จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง สลายวงจรของความคิด กงเกวียนของชีวิต ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง เป็นที่สุด

รายละเอียด

ISBN : 978-974-8130-71-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 158 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 58.59 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ศาสตราจารย์ นพ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup