0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

Digital Economy (DE) หรือเศรษฐกิจดิจิทัล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพลิกโฉมรูปแบบในการทำธุรกิจซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ไร้พรมแดน แต่ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความได้เปรียบ-เสียเปรียบด้านภาษีเกิดขึ้นได้ จึงมีการปรับแนวทางการจัดเก็บภาษีโดยในประเทศไทยมีการปรับข้อกฎหมายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี e-Service รวมไปถึงนานาประเทศที่มีการปรับกฎหมายภาษีระหว่างประเทศที่จะมีการจัดเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัลโดยการปันส่วนกำไร และการกำหนดให้ธุรกิจเสียภาษีขั้นต่ำในอัตราไม่น้อยกว่า 15% นับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจต้องศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในครั้งนี้

รายละเอียด

ISBN : 9786163023506

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 5.60 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup