0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สนุกกับCoding ด้วย S4A บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และบอร์ด 20B เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณได้ตามความเหมาะสม โดยบอร์ด 20B ที่ใช้ประกอบการเรียนนั้นข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะออกแบบให้มีราคา ไม่เกิน 20 บาท เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และพื้นฐาน IoT มากที่สุด หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือชุด สนุกกับ Coding อันประกอบด้วยหนังสือจำนวน 4 เล่ม ได้แก่ 1. สนุกกับCoding ด้วยกิจกรรม Unplug 2. สนุกกับCoding ด้วย Scratch กับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3. สนุกกับCoding ด้วย Scratch กับการสร้างเกมสนุก ๆ และ 4. สนุกกับCoding ด้วย S4A บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และบอร์ด 20B

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 36 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.04 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup