2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 259.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม WEKA ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม WEKA กล่าวถึงที่มาของโปรแกรม WEKA แหล่งดาวน์โหลดและขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ บทที่ 2 แนะนำการใช้งานโปรแกรม WEKA อธิบายองค์ประกอบของโปรแกรม WEKA การใช้งานในแถบเมนูใช้งาน รวมถึงรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม บทที่ 3 การเตรียมข้อมูล การเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำเหมืองข้อมูล เช่น การเลือก การกรอง การแบ่งช่วงข้อมูล (Discretization) การจัดการข้อมูลกรณีมีค่าหายไป (Missing Values) และการแปลงชนิดข้อมูล (Normalize) บทที่ 4 การจำแนกข้อมูลด้วย Decision Tree การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจำแนกข้อมูลด้วยอัลกอริทึม Decision Tree (J48) บทที่ 5 การจำแนกข้อมูลด้วย Naive Bayes การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจำแนกข้อมูลด้วยอัลกอริทึม Naive Bayes บทที่ 6 การจำแนกข้อมูลด้วย k-Nearest Neighbors การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจำแนกข้อมูลด้วยอัลกอริทึม k-Nearest Neighbors บทที่ 7 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย Simple k-Means การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริทึม SimpleKMeans บทที่ 8 การหากฎความสัมพันธ์ข้อมูลด้วย Apriori การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยการสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึม Apriori

รายละเอียด

ISBN : 978-616-582-581-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 360 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 134.21 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup