2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นศาสตร์ที่อาศัยการประมวลความรู้ที่หลากหลายศาสตร์ เข้ามาร่วมกัน เปรียบเสมือนการบูรณาการความรู้ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อมูล หรือความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ดี คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยทักษะและความสามารถ เพื่อประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เป็นอย่างมาก เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน นั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิตได้นั้น ผู้ผลิตจะต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

ISBN : 9786163613974

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 255 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 148.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กราฟิกนัคเก็ต

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup