0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

โปรแกรม EasyEDA เป็นหนังสือที่สอนพื้นฐานการออกแบบลายวงจร(PCB) โดยใช้โปรแกรมที่เป็น ฟรีแวร์ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบและสามารถสั่งผลิตแผ่น PCB ในราคาถูก คือราคาเริ่มต้นที่ 2 เหรียญหรือ ประมาณ 60 บาทไทย และจะช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นออกแบบลายวงจรประหยัดค่าใช้จ่ายในการสังผลิตแผ่นลายวงจและได้ PCB ที่มีคุณภาพ โปรแกรม EasyEDA ทั้ง 5 บทนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม EasyEDA การเขียน Schematic, การใช้เครื่องมือต่างๆ, เทคนิคการออกแบบต่างๆ, การออกแบบ PCB แบบ 2มิติ และ3มิติ การทำลายวงจรแบบออโต้โดยตัวโปรแกรมเอง ตลอดจนการสร้างไลบราลี่ของตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราต้องการ และมีตัวอย่างการออกแบบพร้อมรูปภาพและบางส่วนเป็นรูปของชิ้นงานจริงที่ใช้งานอยู่ สาระที่สำคัญทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ คือสอนพื้นฐานจนถึงการออกแบบและการสั่งผลิต โดยสอนแบบที่ละขั้นตอน และในเนื้อหาของหนังสือเองยังเป็นการนำเอาประสบการณ์จากการทำงานจริงมาถ่ายถอดไว้ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถออกแบบลายวงจรได้จริง ดังนั้น “ โปรแกรม EasyEDA ” จึงเป็นโปรแกรมที่นักอิเล็กทรอนิคส์ควรศึกษาหาความรู้ เพื่อเอาไว้ช่วยการออกแบบลายวงจรและทำงานโปรเจ็คต์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ราคาในการผลิตถูกและใช้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 170 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 84.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ การออกแบบลายวงจรด้วยโปรแกรม EasyEDA

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup