0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรนาคา ราคาปก : 175 บาท ปัจจุบันพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ยแต่ละจังหวัดแล้วอาจจะลดลงบ้าง เพราะเกษตรกรหันไปปลูกพีพชนิดอื่นมากขึ้น หรือปลูกพืชในรูปแบบผสมผสานเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น แต่การปลูกมันสำปะหลังก็ยังเป็นที่นิยม เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีตลาดรองรับหลายภาคส่วน เนื่องจากสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น พร้อมๆ กับโจทย์ที่ว่าต้อง "ลดต้นทุนการผลิต"ให้ถูกลงด้วย คือสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่มันลำปะหลังรวมถึงภาคการผลิตอื่นๆ พยายามที่จะนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหา ป่อยครั้งความเข้าใจเกี่ยวกับ "การลดตันทุน-เพิ่มผลผลิต"มักแปรเปลี่ยนไปเป็นการคาดหวังผลจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ (ยา-ฮอร์โมนต่างๆ) แทนทำให้เป็นโอกาสของบริษัทปุ๋ย-ยาที่เข้ามาทำการตลาดกันอย่างหลากหลาย แต่สุดท้ายก็พบว่าทั้ง "ผลผลิต" และ "ทุน" ที่ใช้ไปนั้นกลับไม่ใด้มีความคืมหน้าเท่าที่ควรนักหนังสืตอ "การปลูกมันสำปะหลังยุดใหม่" จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนั้น แท้จริงแล้วมีปัจจัยตะไรบ้างที่จะต้องมาประกอบกัน โดยในเล่มได้มีการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ "พันธุ์มันสำปะหลัง" มีความเหมาะสม การเตรียมดิน ระบบการปลูก และการจัดการดูแล อาทิ การใส่ปุ๋ยทางดิน ทางใบ) การให้น้ำ เป็นต้น พร้อมทั้ง "เทคนิคและวิธีการ" ของแต่ละสวนที่ใช้แล้วได้ผล ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรหรือชาวไร่มันสำปะหลังเกิดความเข้าใจดีแล้วและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ก็เชื่อว่าการมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นจะช่วยให้รับมือกับปัญหาเรื่องราคาที่มีความฝันผวน ดลอดจนเป็นอาชีพที่สร้างความคุ้มค่าในเรื่องรายได้ต่อไป ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787246

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 129 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 144.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup